HkClerkJobs.com

最近七日新增工作:884 (2015-07-27 - 2015-08-02)

最近七日瀏覽人次:48694 (2015-07-27 - 2015-08-02)

> 最新文員工作工作 <

精選文員工作

地區選擇

深水埗       荃灣       葵涌       尖沙咀       沙田       土瓜灣       上環       長沙灣       荃灣       香港仔       港九新界       旺角       深水埗       錦田       葵涌       荃灣       柴灣       尖沙咀       屯門       新蒲崗       九龍灣       港九新界       荔枝角       荃灣       尖沙咀       太古       鰂魚涌       旺角       觀塘       上環       上環       尖沙咀       鑽石山       金鐘       長沙灣       新蒲崗       銅鑼灣       葵涌       葵涌       九龍半島       柴灣       葵涌       太子       太子       火炭       荔枝角       銅鑼灣       荔枝角       中環       屯門       屯門       牛頭角       葵興       觀塘       銅鑼灣       港九新界       葵芳       青衣       大埔       觀塘       上環       港九新界       太子       觀塘       葵涌       觀塘       彩虹       灣仔       灣仔       港九新界       青衣       灣仔       葵涌       港九新界       觀塘       旺角       荃灣       沙田       大埔       灣仔       馬鞍山       沙田       葵涌       荔枝角       柴灣       荃灣       荔枝角       牛頭角       大埔       火炭       新蒲崗       葵涌       葵涌       金鐘       小瀝源       粉嶺       中環       荔枝角       屯門       沙田       紅磡       大角咀       沙田       青衣       元朗       葵涌       荔枝角       灣仔       荃灣       旺角       觀塘       長沙灣       柴灣       沙田       沙田       銅鑼灣       藍田       沙田       田灣       堅尼地城       旺角       黃竹坑       Mong Kok       San Po Kong       Cheung Sha Wan       San Po Kong       Kwai Chung       Kwai Hing,Kam Tin       Causeway Bay       Anywhere in H.K.       Kwun Tong       Kwun Tong       Choi Hung       Wanchai       Wanchai       Anywhere in H.K.       Kwun Tong       Ma On Shan       Shatin       Kwai Chung       San Po Kong       Kwai Chung       Kwai Chung       Siu Lek Yuen       Fanling       Tai Kok Tsui       Shatin       Tsing Yi       Kennedy Town       Mong Kok       Wong Chuk Hang       Kln. Bay       Tsim Sha Tsui       Kwai Chung       Kwai Chung       Central       Shatin       Tai Wai       Kwun Tong       Tai Koo,Jordan       Kwai Chung       Kwai Hing       Tai Po       Kwai Chung       Kln. Bay       Chai Wan,Wanchai       Fanling       Kwai Fong       Kwai Fong       Kwun Tong       North Point       San Po Kong       Tsim Sha Tsui       Mong Kok       Chek Lap Kok       Kln. Bay       Tsuen Wan       Kwai Chung       Sheung Shui       Kwun Tong       Lai Chi Kok       Hung Hom       H.K. Island       Hung Hom       Tsim Sha Tsui       Sheung Wan       Kwai Chung       Wanchai       Tseung Kwan O       Tsim Sha Tsui       Hung Hom       Tsim Sha Tsui       Cheung Sha Wan       Kwun Tong       Central       Tuen Mun       Tseung Kwan O       Tsim Sha Tsui       Tsim Sha Tsui       Sheung Wan       Kwai Chung       Tsuen Wan       Shau Kei Wan       Container Terminal       San Po Kong       Cheung Sha Wan       To Kwa Wan       Causeway Bay       Causeway Bay       Kln. Peninsula       Shatin       North Point       North Point       Hung Hom       North Point       Anywhere in H.K.       Kwun Tong       San Tin,Yuen Long       Chek Lap Kok       Central       Container Terminal       Kwai Chung       Hung Hom       Kln. Bay       Kln. Bay       Kln. Bay       Tai Po       Chek Lap Kok       Chek Lap Kok       Chai Wan       Lai Chi Kok       Lai Chi Kok       Chek Lap Kok       Wanchai       Wanchai       Tsuen Wan       Wanchai       Kwai Chung       Chek Lap Kok       San Po Kong       Kwai Chung       Cheung Sha Wan       H.K. Island       Kln. Bay       Kln. Bay       Kln. Bay       H.K. Island       Lai King       Kwai Fong       Cheung Sha Wan       Tai Kok Tsui       Tsim Sha Tsui       Lai Chi Kok       Tai Kok Tsui       Tsim Sha Tsui       Tsim Sha Tsui       Lai Chi Kok       Lai Chi Kok       Hung Hom       Fanling       Central       Tsim Sha Tsui       San Po Kong       Kwai Chung       Kln. Bay       Fotan       Wanchai,Shatin       Lam Tin       Wanchai       Kwai Hing       Central       Prince Edward       Lai Chi Kok       Tsuen Wan       Central       Causeway Bay       Mong Kok       Mong Kok       Sheung Wan       Wanchai       Sai Ying Pun       Kwun Tong       Yuen Long       Cheung Sha Wan       Fotan,Overseas       Shatin       San Po Kong       Kwun Tong       Kwun Tong       Fanling       Fanling       Sheung Shui       Sheung Wan       Central       Tai Kok Tsui       Tai Kok Tsui       Tai Kok Tsui       Lai Chi Kok       Lai Chi Kok       Causeway Bay       Wong Tai Sin       Kwun Tong       Mong Kok       Mong Kok       Hung Hom       Tsing Yi       Kwai Chung       Tai Po       Tsing Yi       Tsing Yi       Tsing Yi       Yuen Long       Kwun Tong       To Kwa Wan       Kwai Chung       Wanchai       Causeway Bay       San Po Kong       Hung Hom       Mong Kok       Mong Kok       Kwun Tong       Lai Chi Kok       To Kwa Wan       Shatin       Lai Chi Kok       Tsim Sha Tsui       Kwai Chung       Tai Wai       Kwun Tong       Tseung Kwan O       Mong Kok       Tuen Mun       Tuen Mun       Kwai Hing       Tuen Mun       Fotan       Sheung Shui       Jordan       Jordan       Kwai Chung       Tsuen Wan       Kwai Chung       Central       Kwun Tong       Kwun Tong       Central       Wanchai       Mong Kok       Central       Wanchai       Sheung Wan       Yau Ma Tei       Sheung Wan       Wong Tai Sin       Tsim Sha Tsui       Tsim Sha Tsui       Yuen Long       Kwai Fong       Kwun Tong       San Po Kong       Kwun Tong       Mei Foo       Lai Chi Kok       Kwai Hing       Tuen Mun       Sheung Wan       To Kwa Wan       Sheung Wan       Yuen Long       Kwai Chung       Sheung Wan       Chek Lap Kok       Sheung Shui       Pokfulam       Wong Chuk Hang       Anywhere in H.K.       Tsim Sha Tsui       Tai Kok Tsui       Wanchai       Tsim Sha Tsui       Kln. City       Tsim Sha Tsui       Kln. Bay       Yau Ma Tei       Kwai Chung       Kwun Tong       Mong Kok       Tai Po Ind. Estate       Tai Po Ind. Estate       Kwai Fong       To Kwa Wan       Shatin       Tsim Sha Tsui       Cheung Sha Wan       Mong Kok       Mong Kok       Anywhere in H.K.       Sheung Shui       Tsuen Wan       Mong Kok       Kwai Chung       Kwai Chung       Tsuen Wan       Yuen Long       Kwun Tong       Tsuen Wan       Tsing Yi       Yuen Long       Chai Wan       Kln. Bay       Prince Edward       Kwai Chung       Kwun Tong       Chek Lap Kok       Chek Lap Kok       Wanchai       Hung Hom       Kln. Bay       Tai Po Ind. Estate       Chai Wan       Kwun Tong       Kln. Tong       Sai Wan       Causeway Bay       Sheung Wan       Sheung Wan       Causeway Bay       Sheung Wan       Yuen Long       Tseung Kwan O       Tseung Kwan O       Sai Wan       Tsuen Wan       Lai Chi Kok       Wong Chuk Hang       Wong Chuk Hang       Tin Shui Wai       Kln. Bay       Tai Po       Tsim Sha Tsui       Sau Mau Ping       Tai Koo       Aberdeen       Fotan       Tuen Mun       Kwai Chung       Tsim Sha Tsui       Tsuen Wan       Container Terminal       Kwai Chung       Kwai Chung       Kwai Chung       Kwai Chung       Shatin       Fotan       Kwun Tong       Kwai Fong       To Kwa Wan       San Po Kong       Kwun Tong       Kwun Tong       Kln. City       Kwun Tong       Sai Kung       Kwun Tong       Tai Koo       Container Terminal       Sai Kung       Kln. City       Tuen Mun       To Kwa Wan       Tsuen Wan       Yuen Long       San Po Kong       San Po Kong       Kwai Chung       San Po Kong       Hung Hom       Tsim Sha Tsui       Tsim Sha Tsui       Sheung Wan       Tsuen Wan       Sai Wan       Tsuen Wan       Chek Lap Kok       Tai Po Ind. Estate       Quarry Bay       Chai Wan      

文員工作分類

倉務文員       船務文員       行政助理       客戶服務文員       跟單文員       行政文員       助理文員       採購員/跟單員       初級文員       地盤文員       見習行政人員       跟單員       採購文員       物流文員       船務文員(EA)       銷售文員       文員(EA)       臨時文員       營業文員       接待文員       分行行政文員       操作文員       空運文員       行政助理(EA)       高級文員       合約文員       客戶服務文員(EA)       工程文員       採購員/跟單員(EA)       辦公室文員       初級船務文員       全職接待文員       高級行政人員       資料輸入文員       跟單員(EA)       店舖文員       打單文員       倉務文員(EA)       分行文員       業務文員       採購部文員       行政助理秘書       地產文員       市場部文員       電腦文員       店鋪文員       跟單助理       收銀文員       營業部文員       文書助理       營運文員       人事部文員       校務文員       寫字樓文員       店舖行政助理       助理採購員/跟單員       閘口文員       人事文員       外勤文員       物流文員(EA)       分店文員       人力資源及行政文員       辦公室行政助理       開單文員       校務處文員       全職文員       銷售行政助理       初級行政文員       暑期文員       登記文員       見習文員       助理跟單文員       圖書館助理       後勤文員       接待處文員       空運部文員       經驗文員       貨運文員       見習行政助理       店務文員       文員 (客戶服務部)(EA)       出入口文員       製衣跟單       助理跟單       生產/工場文員       貸款文員       跟單文員       廣告訂位文員       廠務文員       兼職售貨員       人事及行政文員       電腦圖像設計兼跟單文員       電話落單文員       聯絡文員       採購/跟單文員       工場及配件文員       客戶文員       運輸部文員       短期文員       助理跟單員       初級操作文員       跟單及船務文員       文員助理       空運文員(EA)       夜班倉務文員       櫃場文員       課程統籌文員       高級接待文員       助理跟單員(EA)       文員/接待員       銷售文員       銷售營業文員       出口部文員       營運操作文員       商務文員       訂房部文員       學校文員       臨時文員(EA)       一般文員       二級文員       助理見習行政人員       初級跟單文員       General Office Clerk       Clerk       Customer Services Clerk       Warehouse Clerk       Administrative Assistant       Merchandiser/ Sales Coordinator       Administrative Clerk       I/E/ Shipping/ Receiving Clerk       Clerical Assistant       Shipping Clerk       Operation clerk       Site Clerk       Assistant Merchandiser       General Clerk       Sales Clerk       Merchandiser       SALES ADMINISTRATOR       Logistics Clerk       Purchasing Clerk       Data Entry Clerk       Management/ Executive Trainee       office clerk       Administrative Assistant(EA)       Shipping Clerk(EA)       Branch Administrative Clerk       Contract Clerk       Operations Clerk       Customer Services Clerk(EA)       Production Clerk       Temporary Clerk       Merchandising Clerk       Documentation Clerk       Marketing Clerk       Clerk(EA)       Junior Shipping Clerk       Purchasing Officer       Engineering Clerk       Logistics Coordinator       Branch Clerk       Sampling clerk       Assistant Clerk       Billing Clerk       Library Assistant       Executive Officer       Temp Clerk       Administration Assistant       Assistant Merchandiser(EA)       Reception Clerk       Project Clerk       AIR OPERATION CLERK       Clerk II       Merchandiser Clerk      

全職工作分類

文員   Sales    兼職   導師   學徒   倉務   資料輸入員   侍應   電腦技術   客戶服務   會計   設計   金融   廚師   美容   髮型屋   診所   車房   物業管理   司機   酒店   工程師   經理   接待   秘書   招聘  

sitemap


98jobs