HkClerkjobs.com

最近七日新增工作:783 (2015-06-24 - 2015-06-30)

最近七日瀏覽人次:81126 (2015-06-24 - 2015-06-30)

> 最新Clerk Jobs,文員工作招聘工作 <

精選Clerk Jobs,文員工作招聘

地區選擇

中環       屯門       尖沙咀       佐敦       葵涌       尖沙咀       佐敦       荔枝角       觀塘       葵芳       觀塘       沙田       灣仔       葵涌       中環       牛頭角       元朗       觀塘       荔枝角       九龍灣       荔枝角       旺角       美孚       鰂魚涌       荔枝角       油塘       荃灣       屯門       銅鑼灣       火炭       大角咀       青衣       葵涌       觀塘       葵涌       葵涌       大角咀       葵涌       佐敦       葵涌       柴灣       尖沙咀       鰂魚涌       屯門       赤鱲角       中環       赤鱲角       金鐘       葵涌       葵涌       天水圍       太子       港九新界       中環       佐敦       荃灣       港九新界       九龍灣       荔枝角       港九新界       觀塘       柴灣       大埔工業邨       觀塘       沙田       大埔       灣仔       金鐘       旺角       沙田       沙田       葵涌       上水       金鐘       上環       元朗       新蒲崗       小瀝源       新蒲崗       葵涌       大埔       長沙灣       葵涌       荔枝角       荃灣       沙田       紅磡       尖沙咀       港九新界       粉嶺       尖沙咀       土瓜灣       港九新界       元朗       葵涌       貨櫃碼頭       尖沙咀       銅鑼灣       柴灣       九龍灣       觀塘       上環       九龍灣       紅磡       荔枝角       赤柱       葵涌       橫頭磡       觀塘       元朗       荃灣       屯門       觀塘       葵涌       火炭       屯門       金鐘       銅鑼灣       新蒲崗       青衣       荔枝角       觀塘       將軍澳       灣仔       貨櫃碼頭       灣仔       港九新界       葵涌       北角       葵涌       葵涌       香港島       上環       金鐘       觀塘       鴨脷洲       葵涌       北角       Tuen Mun       Tsim Sha Tsui       Jordan       Kwai Chung       Tsim Sha Tsui       Jordan       Lai Chi Kok       Kwun Tong       Kwai Fong       Shatin       Kwai Chung       Central,Sheung Wan       Ngau Tau Kok       Yuen Long       Kwun Tong       Lai Chi Kok       Lai Chi Kok       Mong Kok       Mei Foo,Lai King       Quarry Bay       Lai Chi Kok       Yau Tong       Tsuen Wan       Tuen Mun       Fotan       Tsing Yi       Kwai Chung       Kwai Chung       Tai Kok Tsui       Jordan       Kwai Chung       Chai Wan       Tsim Sha Tsui       Central       Chek Lap Kok       Kwai Chung       Tin Shui Wai       Prince Edward       Anywhere in H.K.       Central       Jordan       Tsuen Wan       Kln. Bay       Lai Chi Kok       Kwun Tong       Chai Wan       Tai Po Ind. Estate       Kwun Tong       Shatin       Tai Po       Sheung Shui       Sheung Wan       Yuen Long       Siu Lek Yuen       San Po Kong       Kwai Chung       Tai Po       Cheung Sha Wan       Shatin       Hung Hom       Anywhere in H.K.       Yuen Long       Container Terminal       Tsim Sha Tsui       Sheung Wan       Kln. Bay       Yuen Long       Tuen Mun       Kwai Chung       San Po Kong       Tseung Kwan O       Kwai Chung       Kwun Tong       North Point       Kwai Chung       San Po Kong       Hung Hom       Hung Hom       Hung Hom       Kwai Chung       Tsim Sha Tsui       Lai Chi Kok       Shatin       Tseung Kwan O       Tsim Sha Tsui       Tsim Sha Tsui       Tsing Yi       Kwai Chung       Yuen Long       Tsuen Wan       Kwai Chung       Yuen Long       Kwun Tong       Tsing Yi       Kwun Tong       Tsim Sha Tsui       Fanling       Tsuen Wan       Wang Tau Hom       Yuen Long       Tuen Mun       Central       Lai Chi Kok       Causeway Bay       Sheung Wan       Hung Hom       Kln. Bay       Chek Lap Kok       Tsuen Wan       Mong Kok       Ngau Tau Kok       Wanchai       San Po Kong       San Po Kong       Yau Tong       To Kwa Wan       Mong Kok       Kwai Chung       Kwun Tong       Tsuen Wan       Sheung Shui       Shau Kei Wan       Tin Wan       Kwai Chung       Yau Ma Tei       Central       Anywhere in H.K.       Wanchai,Mei Foo       Kwun Tong       Kwai Chung       Tai Hang       Shatin       Kwai Chung       Quarry Bay       Tsim Sha Tsui       Tsim Sha Tsui       Lai Chi Kok       Jordan       Kwun Tong       Tsim Sha Tsui       Anywhere in H.K.       Cheung Sha Wan       Hung Hom       Yuen Long       Shau Kei Wan       Sheung Wan       Yuen Long       Kln. Bay       Yuen Long       Lai Chi Kok       Sham Shui Po       Cheung Sha Wan       Quarry Bay       Kwai Chung       Kwai Chung       Quarry Bay       Mong Kok       Kwun Tong       Tsuen Wan       Tsuen Wan       Tsim Sha Tsui       Cheung Sha Wan       Mong Kok       Jordan       Kwai Chung       Kln. Bay       Sheung Wan       Lok Ma Chau       Causeway Bay       Kln. Bay       Wong Tai Sin       Tsing Yi       Kwai Chung       Kwai Chung       Tsuen Wan       Lai Chi Kok       Central       Wanchai       Wanchai       Tsuen Wan       Sheung Wan       Jordan,Tai Po       Tuen Mun       Yuen Long       Chai Wan       Ping Shan       Pat Heung       Hung Hom       Tsim Sha Tsui       Tuen Mun       Hung Hom       Kwun Tong       Central,Kwun Tong       Fanling       Wong Chuk Hang       Chek Lap Kok       Kwai Chung       Mong Kok       Tuen Mun       Tuen Mun       Diamond Hill       San Po Kong       Tuen Mun       Lai Chi Kok       Lai Chi Kok       Lai Chi Kok       Wang Tau Hom       Quarry Bay       Causeway Bay       Quarry Bay       Lai Chi Kok       Kwun Tong       Yau Tong       Fotan       North Point       Quarry Bay       Wanchai       Kln. Bay       Sheung Shui       Central       Kwun Tong       Tsuen Wan       Mong Kok       Anywhere in H.K.       Causeway Bay       Tsim Sha Tsui       Causeway Bay       Kwun Tong       Tsuen Wan       Cheung Sha Wan       Tsim Sha Tsui       Lai Chi Kok       Tsim Sha Tsui       Tsim Sha Tsui       Lai Chi Kok       Tsim Sha Tsui       Tsim Sha Tsui       Central       Wanchai       Kln. Bay       Kln. Bay       Central       Mid-level       Tsuen Wan       H.K. Island       Tsuen Wan       Sheung Shui       Wanchai       Tin Hau       Mong Kok       Lai Chi Kok       Lai Chi Kok       Central       Yuen Long       Kwai Hing       Kwun Tong       Kwun Tong       Kwun Tong       Kwun Tong       San Po Kong       Tai Kok Tsui       Kwai Chung       Kwai Chung       Mong Kok       Lai Chi Kok       Kwai Chung       Kwai Chung       Kwai Hing       Fanling       Sheung Wan       H.K. Island       Kwun Tong       Tsim Sha Tsui       Tai Po       Cheung Sha Wan       Sheung Shui       Kwai Chung       H.K. Island       Chek Lap Kok       San Po Kong       Sheung Shui       Kwai Chung       Kwun Tong       Lai Chi Kok       Tai Hang       Kwai Chung       Hung Hom       Kwai Chung       Container Terminal       Tung Chung       Kln. Bay       Kln. Bay       Hung Hom       Kwai Hing       Chai Wan       Kwun Tong       Kwai Chung       Yau Ma Tei       Lai Chi Kok       Mong Kok       Tsim Sha Tsui       Choi Hung       Fotan       Kwai Chung       Kwai Chung       Yuen Long       Kwai Chung       Central       Causeway Bay       Tai Kok Tsui       Chek Lap Kok       Chek Lap Kok       Fotan       Kln. Bay       Wanchai       Hung Hom       Causeway Bay       Wanchai       Kln. Bay       Yau Tong       Kln. Bay       Kwai Chung       Kwai Chung       Fotan       Tsuen Wan       Kwun Tong       Tsim Sha Tsui       Causeway Bay       To Kwa Wan       Ma On Shan       Sham Shui Po       Tsuen Wan       Sham Shui Po       Fotan       Mong Kok       Tsim Sha Tsui       Kwai Chung       Mong Kok       Fotan       Shatin       Kwai Fong       Kln. Bay       Lai Chi Kok       Kwun Tong       Lai Chi Kok       Tsing Yi       Tsing Yi       Tsing Yi       Kwai Chung       Kwai Chung       Tsuen Wan       Tsuen Wan       Central       Tai Po Ind. Estate       Tai Po Ind. Estate       Tin Shui Wai       Prince Edward       Tai Kok Tsui       Yuen Long       Kwun Tong       Tuen Mun       Causeway Bay       Kln. Bay       Cheung Sha Wan       Tuen Mun       Tseung Kwan O       Kwun Tong       Mong Kok       Prince Edward       Tuen Mun       Lai Chi Kok       To Kwa Wan       Sai Kung       Tai Po Ind. Estate       Jordan       Siu Sai Wan       Central       Quarry Bay       Lai Chi Kok       Container Terminal       Kwai Chung       Chai Wan       Lam Tin       Yuen Long       Sheung Wan       Sheung Wan       Tuen Mun       Kwun Tong       Kwun Tong       Kwun Tong       Kwun Tong       Kwun Tong       Causeway Bay       Tsim Sha Tsui       Kwu Tung       Tsuen Wan       Sheung Wan       San Po Kong       Anywhere in H.K.       Lai Chi Kok       Pokfulam       Lam Tin       Kwai Chung       Sheung Wan       Central       Kwun Tong       Tsing Yi       Yau Ma Tei       Cheung Sha Wan       Tseung Kwan O       Lai Chi Kok       Kwai Chung       Chek Lap Kok       Ping Shan       Kwun Tong       Sheung Wan       Kln. Bay       To Kwa Wan       Shatin       Kln. Bay       Tsuen Wan       Ma On Shan       Yuen Long       Ho Man Tin       Chek Lap Kok       Chek Lap Kok       Sham Shui Po       Tsim Sha Tsui       Kwai Chung       Tseung Kwan O       Tseung Kwan O       Kwun Tong       Tuen Mun       Hung Hom       Fanling       Kwun Tong       Central       Kwai Chung       Chek Lap Kok       Chek Lap Kok       Tai Po       Fanling       Hung Hom       Kln. Tong       Kwun Tong       Kwun Tong       Kwun Tong       Ngau Tau Kok       Anywhere in H.K.       Wong Chuk Hang       Central       Quarry Bay       North Point       Causeway Bay       San Po Kong       San Po Kong       Kwai Chung       Kwai Chung       Sheung Wan       Mong Kok       Tai Po       Kwai Chung      

Clerk Jobs,文員工作招聘分類

倉務文員       船務文員       行政助理       跟單文員       客戶服務文員       行政文員       助理文員       採購員/跟單員       初級文員       跟單員       物流文員       文員(EA)       接待文員       見習行政人員       銷售文員       地盤文員       採購文員       船務文員(EA)       客戶服務文員(EA)       採購員/跟單員(EA)       合約文員       收銀文員       行政助理(EA)       營業文員       空運文員       操作文員       臨時文員       店舖文員       工程文員       分行行政文員       倉務文員(EA)       辦公室文員       跟單員(EA)       初級船務文員       高級文員       助理跟單員       業務文員       電話文員       營運文員       打單文員       店鋪文員       電腦文員       空運部文員       出口文員       法律文員       空運出口文員       聯絡文員       客戶文員       市場部文員       文書助理       行政助理秘書       店舖行政助理       核數文員       寫字樓文員       人事文員       分行文員       外勤文員       人事部文員       行政文員(EA)       分店文員       辦公室行政助理       營業部文員       採購部文員       空運操作文員       經驗文員       廣告訂位文員       見習行政助理       高級行政人員       校務文員       商務文員       營運操作文員       電話落單文員       地產文員       見習行政人員(EA)       夜班倉務文員       經驗跟單文員       前台跟單文員       助理跟單文員       出口文員       資料部文員       製衣跟單員       運輸文員       助理跟單       銷售行政助理       文員 (客戶服務部)(EA)       推廣文員       接待員/文員       店務文員       跟單文員(EA)       空運文員(EA)       訂房部文員       暑期文員       工程助理 (文員)       接線跟單文員       出口部文員       契約文員       行政助理兼接待員       印刷跟單文員       跟單助理       保險文員       助理營業文員       助理銷售文員       出口空運文員       開單文員       助理文員(EA)       營業跟單       全職文員       控制室文員       初級跟單文員       銷售跟單文員       生產/工場文員       成衣跟單員(EA)       物流文員(EA)       市場文員       倉庫文員       初級行政文員       接待員兼行政助理       助理採購員/跟單員       工場文員       高級跟單員(EA)       週未週日琴行接待處文員       接待處文員       運作文員(EA)       貨倉文員       項目文員       合約活動助理文員       工廠文員       文員 (保險公司)(EA)       租務文員(EA)       test       文員/初級秘書       助理跟單員(EA)       電話聯絡文員       行政及跟單文員       日語文員       人力資源文員       接待文員/主任       General Office Clerk       Clerk       Cashier       Warehouse Clerk       Merchandiser/ Sales Coordinator       Administrative Assistant       Clerical Assistant       Shipping Clerk       Administrative Clerk       I/E/ Shipping/ Receiving Clerk       Merchandiser       Operation Clerk       Assistant Merchandiser       Sales Clerk       Site Clerk       Junior Clerk       General clerk       Management Trainee       Merchandising Clerk       Operator       Office Clerk       Assistant Management Trainee       Administrative Assistant(EA)       Purchasing Clerk       Logistics Clerk       General Office Clerk(EA)       Store Clerk       Temporary Clerk       Legal Clerk       Senior Clerk       Contract Clerk       Warehouse Clerk(EA)       Management/ Executive Trainee       I/E/ Shipping/ Receiving Clerk(EA)       Audit Clerk       Clerk(EA)       Production Clerk       Shipping Clerk(EA)       Branch Clerk       Marketing Clerk       Merchandiser/ Sales Coordinator(EA)       Administration Assistant       Administrative Clerk(EA)       Branch Administrative Clerk       Night Shift Warehouse Clerk       Merchandiser Clerk       Air Export Clerk       Assistant Merchandiser(EA)       Cashier Clerk       Clerk II       Sales Co-ordinator       Sales Coordinator Clerk       Air Operation Clerk       Customer Clerk       Junior Shipping Clerk       Human Resources clerk       Data-entry Clerk       Order Processing Clerk       Air Export Operation Clerk       Logistic Clerk       Executive Assistant       Administration Clerk       I/E/ Shipping Clerk       Information Clerk       Sales Coordination Clerk       Front Desk Clerk       Assistance Merchandiser       Merchandiser(EA)       Transportation Assistant       Senior Merchandiser       Housekeeping Clerk      

全職工作分類

文員   Sales    兼職   導師   學徒   倉務   資料輸入員   侍應   電腦技術   客戶服務   會計   設計   金融   廚師   美容   髮型屋   診所   車房   物業管理   司機   酒店   工程師   經理   接待   秘書   招聘  

sitemap